Wednesday, July 11, 2007

Trisha's Taco Seasoning

1 tbsp Chili Powder
2 tsp Onion Powder
1 tsp Cumin
1 tsp Garlic
1 tsp Paprika
1 tsp Oregano
1 tsp sugar
1/2 tsp cornstarch
1/2 tsp salt

No comments: